Voor vragen mail ons: [email protected]      Mist u nog iets, bestel hier de ontbrekende producten

Gratis bezorging

Vanaf €50

Deskundig advies

Bel of mail ons uw vragen

↓ 27%

Puressentiel 41 Zuiverende Luchtspray 200 ml

Oorspronkelijke prijs was: €27,50.Huidige prijs is: €19,95.

Beschikbaarheid: Op voorraad

SKU 3401343926755 Category

Dit product helpt om de lucht in onze leefruimten, vervuilde of rokerige lucht te zuiveren, geuren van beddengoed, dieren, slaapkamers van kinderen, volwassenen, vochtige plaatsen, toilet, in kantoren, werkplaatsen, openbare plaatsen, de auto, keuken te verdrijven.

Product uit de aromatherapie – Eobbg essentiële oliën (Essentiële Oliën Botanisch en Biochemisch Gedefinieerd)

– Essentiële oliën en plantaardige alcohol niet gedenatureerd door ftalaten: 100% natuurlijke oorsprong – Zonder kleurstoffen – Zonder bewaarmiddelen – Zonder synthetische geuren. Technologische innovatie, het gepatenteerde pompsysteem PES600 zonder drijfgas is onschendbaar en dus volkomen veilig. Sterke diffusie door microdispersie.

D-Limonene, Pinenes (Alpha Or Beta), Carvone, Delta-3-Carene, Menthone, Trans-Anethole(E)-Anethole, Eugenol, Cinnamic Aldehyde.

Bevat plantaardige alcohol die niet wordt gedenatureerd door ftalaten

**Van nature aanwezig in essentiële oliën

Oplossing in spray voor atmosferisch gebruik.

• AANVALSDOSIS –  ZUIVERING VAN DE RUIMTE: 6 tot 8 verstuivingen (3 tot 5 ml) in de lucht, in de vier hoeken van de te zuiveren ruimte. Kan verstoven worden op tapijten, beddengoed en andere oppervlakken (voorafgaand testen). De ruimte verlaten, ten minste 30 minuten laten inwerken en de ruimte vervolgens verluchten.

• DAGELIJKS GEBRUIK: 2 verstuivingen per dag, in 1 of 2 keer.

Lees de instructies voor gebruik. Vermijd verstuiving in aanwezigheid van een kind jonger dan 1 jaar. Laat uw kind pas na 30 minuten terug in de kamer. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, het product ter beschikking houden. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. In geval van contact met de ogen, veroorzaakt ernstige oogirritatie. Licht ontvlambare vloeistof en damp. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Bewaar bij een temperatuur lager dan 50°C en op een koele, droge en goed verluchte plaats. Vermijd inademing van de dampen indien het product per ongeluk verbrand of verhit werd. Vermijd elk contact met de huid en ogen.

BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Raadpleeg een arts in geval van aanhoudende irritatie, huiduitslag of oogirritatie. Niet inslikken. In geval van inslikken, de mond spoelen en onmiddellijk een arts raadplegen en hem de product tonen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Inhoud/verpakking weggooien in overeenstemming met de plaatselijke/regionale/nationale/internationale wetgeving. Niet gebruiken voor andere doeleinden dan deze waarvoor het toestel is bestemd.

Scroll naar boven